Past Life Hypnosis / Regression

PAST LIFE HYPNOSIS
REGRESSIONEn resa i tidigare liv.


Har du upplevt känslan av Deja Vu?

Kaminnske ofta och i olika sammanhang?

Har du en dragning till olika tidsåldrar eller känner att du skulle levt på 1800-talet, tex?

Har du en känsla av att det finns mer än det ditt öga ser?

Är du nyfiken på att utforska din själs historia och upptäcka den visdom och de erfarenheter du redan bär med dig?


Då kanske detta är något för dig.

I en tidigare liv hypnos besöker vi ett eller flera av din själs tidigare liv och utforskar vad som finns där och vilka lärdomar du kan ta med dig därifrån för att underlätta det liv du lever idag.


Du guidas till djup avslappning innan vi sedan vandrar vidare till ditt/dina tidigare liv.

Jag leder dig längs vägen så att du kan känna dig helt trygg och avslappnad.


Vi tar reda på vad din själ vill säga dig och om det behövs besöker vi flera tidigare liv för att du ska få med dig just det du behöver idag.


Detta är en trygg och säker form av djupavslappning och jag guidar dig varsamt hela tiden.

När du fått de insikter och lärdomar du behöver hjälper jag dig tillbaka.

Vi kan sedan samtala om de saker du fått se och uppleva eller så tar du bara med dig dem hem.


Känner du att du vill ha svar på dessa frågor?


Välkommen med din bokning


Din Investering:
ca 90min 1500:-