Soul coaching

SOUL COACHINGVid soul coaching skapas ett tryggt och säkert space där alla delar av dig får ta plats på det sätt de behöver.

Du kan känna dig lugn och trygg att du får just precis det du behöver just nu.

I soul coaching utgår vi ifrån att kropp, själ och tanke samarbetar och är sammankopplade och vi jobbar således på alla dessa plan.

Soul Coaching handlar om att ta reda på vad som ligger bakom de tankemönster och vanor du har idag.

Genom att se alla sidor och tillåta dem att ta plats kan vi på ett tryggt, säkert och kärleksfullt sätt utforska ditt inre och det som hindrar dig och din utveckling just nu.

Vi gräver djupt i det undermedvetna utan att för den delen grotta ner oss i gammalt groll.

Fokus i Soul Coaching är utveckling och kärleksfull närvaro i det vi gör.


Vi gräver, utforskar och upptäcker vad som är grundorsaken till problemen.

När vi gjort detta kan vi sedan utveckla tankemönster och beteenden för att skapa ett mer harmoniskt och lyckligt liv.

Soul coaching hjälper dig att hitta nya vägar och tekniker för att kunna leva ditt liv till fullo.

Det hjälper dig att skifta perspektiv vilket får dig att förstå och uppskatta dig själv mer.

Du får hjälp att förstå dina unika styrkor och hur du kan använda dem för att nå din fulla potential.


Vid soul coaching sätter du agendan och avgör vad vi ska jobba med.

Det kan tex vara att ta reda på varför du känner att du står och stampar och inte kommer någonstans, varför du har svårt att låta folk komma nära och släppa in dem, varför du inte upplever dig förtjäna att vara lycklig bla.

Vi jobbar oss framåt utan att döma och fokuserar på att hitta lösningar och svar och sätt att hantera dessa känslor eller beteenden.


Soul coaching är för dig som känner att du vill ta nästa steg, utvecklas och släppa sådant som inte längre gagnar dig.

Soul coaching är för dig som är redo att ta ansvar över ditt liv och vill göra det bästa av det.

Din Investering:

60min    1000:-